AUTOKAUPAN TILAUS- JA KAUPPASOPIMUSEHDOT

http://www.akl.fi/files/1937/Autokaupan_tilaus-_ja_kauppasopimusehdot.pdf
Tämän lisäksi kauppoihin sovelletaan palautusoikeus- ja maksuehtoja.

MAKSUEHDOT
Ostaja maksaa kauppahinnan tilisiirrolla, rahoituksella tai käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita.

Otamme vastaan maksusuorituksena käteistä rahaa enintään 5.000 euroa ostotapahtumaa kohden.

Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta on maksettu.
Mikäli ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa, myyjä luovuttaa ajoneuvon tai tuotteen ostajalle, kun sovittu käsirahaosuus on maksettu myyjälle ja myyjä on saanut hyväksytyn rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöltä.

ETÄMYYNNIN EHDOT
Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen myyjäliikkeessä. Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.

Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa ajoneuvo Toyota Tsusho Nordic Oy:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon rekisteröinnistä seuraavien ehtojen mukaisesti:
Palautusoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, käteisellä tai osamaksulla ostettua ajoneuvoa tai tuotetta. Palautusoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa.

Jos ostaja haluaa palauttaa ajoneuvon tulee hänen olla ennen palautusta yhteydessä myyjäliikkeeseen sopiakseeen palautuksen yksityiskohdista.
Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo tai tuote siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut.

Jos uusi ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.
Jos kyseessä on käytettynä myyty ajoneuvo, palautushetkellä asiakas on ajanut sillä enintään tuhat (1.000) kilometriä
.
Toyota Tsusho Nordic Oy palauttaa ajoneuvon kauppahinnan vähennettynä toimituskuluilla. Mikäli ajoneuvossa tai tuotteessa on osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.).

Palautettavan ajoneuvon tai tuotteen tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa.
Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään palautettavasta summasta.

Ajoneuvon mukana tulee olla kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
Myyjäliike tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, että ajoneuvo täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.

Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon palautuksesta.

Jos myyjäliike huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa puutteita myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on Toyota Tsusho Nordic Oy:lla oikeus hakea ostajalta takaisin ajoneuvon tai tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

TIETOA RIIDANRATKAISUSTA
Ensisijaisesti ratkaisemme riita-asiat myyjälikkeen ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla. Lisätietoa ja apua riita-asioiden käsittelyyn saat myyntijohtajiltamme. Yhteystiedot löytyvät yrityksen kotisivuilta www.tsushoauto.fi tai www.ttnordic.fi.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi siirtää asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee kuluttajan olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).